Α. Στρατουδάκης

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ

 

Πλαστικός- Κρανιοπροσωπικός  Χειρουργός

Ιδρυτής (συνιδρυτής κ. Αθανάσιος Ξωφύλλης, Λογοπαθολόγος, Θεσσαλονίκη) και Επιστημονικός Διευθυντής Ελληνικού Κρανιοπροσωπικού Κέντρου  (Έτος Ιδρύσεως 1996).

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1969.
Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής University of Chicago Hospitals 1970-1975.
Ειδικότητα Πλαστικής, Γναθοπροσωπικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Duke University Medical Center 1975-1977
Fellowship Κρανιογναθοπροσωπικής  Χειρουργικής Dr Paul Tessier 1982-84

Διπλωματούχος American Board of Surgery.
Διπλωματούχος American Board of Plastic Surgery.

Mέλος Εταιρειών

American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons,
American Society of Maxillofacial Surgeons. (τέως)
American Cleft Palate Association.
Florida Cleft Palate Association (τέως πρόεδρος).
European Association of Plastic and Reconstructive Surgeons (EURAPS).
European Society of Craniofacial Surgery.
International Society of Craniofacial Surgery.
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής.
Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (τιμής ένεκεν).

Διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας Σχιστιών της Πολιτείας της Φλώριδα (Florida Cleft Palate Association) 1982
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κρανιοπροσωπικής Χειρουργικής (European Society of Craniofacial Surgery) 2002
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  Διεθνούς Εταιρείας  Κρανιοπροσωπικής
Χειρουργικής (International Society of Craniofacial Surgery) 2003-2007

Ασκηση ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής στις ΗΠΑ (Ιδιωτικά και ως Assistant Professor of Plastic Surgery, University of South Florida) 1978-1988  St.Petersburg, Florida

.