Ειδικότητες

Στο Ελληνικό Κρανιοπροσωπικό Κέντρο, η επιτυχής αποκατάσταση των ασθενών σε αισθητικό, λειτουργικό και ψυχολογικό επίπεδο αποτελεί μέριμνα ενός άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο απαρτίζεται από ιατρούς και επιστήμονες με εμπειρία στην επιτυχή αντιμετώπιση και συνολική αποκατάσταση σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού.

Η πολυπλοκότητα των κρανιοπροσωπικών παθήσεων καθιστά εντελώς απαραίτητη την παρουσία μιας εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας, καθώς οι  παρελκόμενες καταστάσεις που καλείται να  αντιμετωπίσει ο ασθενής σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του εκτείνονται πέρα από το αισθητικό μέρος.

Κατ’ επέκταση κάθε νέο περιστατικό αξιολογείται πολυπλεύρως από την ιατρική ομάδα και η αποκατάστασή του προγραμματίζεται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν με το  πέρας της χειρουργικής επέμβασης, όπως είναι, για παράδειγμα, η βελτίωση λόγου και ομιλίας και η ορθοδοντική αποκατάσταση.

Με γνώμονα, λοιπόν, την πλήρη αποκατάσταση της κρανιοπροσωπικής δυσλειτουργίας και όχι απλώς την συγκάλυψη αισθητικά του προβλήματος, κρίνεται αναγκαία, ανάλογα με την βαρύτητα του περιστατικού, η αρωγή εξειδικευμένων λογοθεραπευτών, οδοντίατρων, ορθοδοντικών οφθαλμιάτρων, παιδοδοντιάτρων, περιοδοντολόγων, πνευμονολόγων, φυσικοθεραπευτών και ωτορινολαρυγγολόγων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

Κρανιοπροσωπική  Χειρουργική
Αναισθησιολογία - Παιδοαναισθησιολογία
Γενετική – Μοριακή Βιολογία
Ιατρική Ακτινολογία
Λογοθεραπεία
Νευροχειρουργική
• Οδοντιατρική ενηλίκων
Ορθοδοντική
• Οφθαλμολογία
Παιδιατρική – Εντατικολογία
Παιδοδοντιατρική
Περιοδοντολογία
Πνευμονολογία – Μελέτες Ύπνου
Φυσικοθεραπεία
Ωτορινολαρυγγολογία

Κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε ειδικότητα θα μπορέσετε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο η κάθε μια συμβάλλει στην συνολική αντιμετώπιση και αποθεραπεία των ασθενών, με άμεσο στόχο την ομαλή επανένταξη τους στο κοινωνικό πλαίσιο.

Κρανιοπροσωπική  Χειρουργική

Συντονιστής και πυρήνας της διαδικασίας αποκατάστασης ενός κρανιοπροσωπικού περιστατικού οφείλει να είναι ένας άριστα εκπαιδευμένος χειρουργός με εξειδίκευση στην ιδιαίτερη αντιμετώπιση  που χρήζουν τα κρανιοπροσωπικά περιστατικά.

Ο Κρανιοπροσωπικός Χειρουργός έχει τον πρώτο λόγο στον σχεδιασμό του πλάνου αποκατάστασης, δεδομένου ότι, για την  χειρουργικά άριστη αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση, λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη του ασθενούς σε συνδυασμό με τις αναγκαίες παρεμβάσεις των άλλων ειδικοτήτων στο περιστατικό. 

Η διαφοροποίηση του Κρανιοπροσωπικού Χειρουργού και η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ειδικότητας έγκειται στο ότι η εκπαίδευση του κλάδου αυτού αποτελεί συνδυασμό γνώσεων ορθοδοντικής, γναθοχειρουργικής και πλαστικής χειρουργικής, επιτρέποντάς του να έχει μια συνολική εικόνα ως προς τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε βάθος χρόνου, ώστε να είναι βέβαιη η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

 

Επιστροφή στις Ειδικότητες

Αναισθησιολογία – Παιδοαναισθησιολογία

Ειδικότητα με πολυδύναμο ρόλο, η οποία παρέχει στον εξειδικευμένο ιατρό τις καταλληλότερες δυνατές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία και όλα τα επιμέρους κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικά του ασθενούς είτε κατά την διάρκεια της  χειρουργικής επέμβασης, επαγρυπνώντας για την ασφάλεια των ζωτικών σημείων του ασθενούς που πληροί εν αναισθησία είτε για την ομαλότερη διεξαγωγή εξετάσεων, ιδίως σε περιστατικά ανηλίκων εξασφαλίζοντας την ‘’συνεργασία’’ του παιδιού για τον θεράποντα ιατρό καθώς και την αποφυγή τραυματικών εμπειριών για το ίδιο.

 

Επιστροφή στις Ειδικότητες

Γενετική – Μοριακή βιολογία

Ο τομέας αυτός ολοένα αναπτυσσόμενος σε τεχνολογική υποδομή και επιστημονική εξειδίκευση στοχεύει στην παροχή πληροφοριών 
μελετώντας  τη δομή και τη λειτουργία των γονιδίων, ώστε να βοηθήσει στην κατανόηση γενετικών μεταλλάξεων που μπορούν να προκαλέσουν ορισμένους τύπους παθήσεων.

Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της γενετικής και της μοριακής βιολογίας οι γονείς απευθυνόμενοι σε άρτια καταρτισμένους επιστήμονες μπορούν να πάρουν απαντήσεις επιστημονικά επιβεβαιωμένες αποβάλλοντας την άγνοια και την προκατάληψη που απορρέει από αυτήν.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

Ιατρική Ακτινολογία

Η απεικονιστική διάσταση των κρανιοπροσωπικών παθήσεων αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας ‘’εργαλείο’’ για την ιατρική ομάδα τόσο σε προεγχειρητικό επίπεδο για την σωστή διάγνωση της πάθησης και για την λήψη αποφάσεων της καταλληλότερης θεραπευτικής αγωγής  όσο και σε μετεγχειρητικό στάδιο για την παρακολούθηση της αποθεραπείας.

Δεδομένου ότι μείζονος σημασίας παράγοντας είναι η μέριμνα για την ελάχιστη δυνατή  πρόσληψη ακτινοβολίας, οι εξετάσεις γίνονται  συμβαδίζοντας με διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα ασφαλείας.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

 

Λογοθεραπεία

Δεδομένου ότι οι κρανιοπροσωπικές παθήσεις, στην πλειοψηφία των περιστατικών, επηρεάζουν ανατομικά την μορφογένεση των οστών του κρανίου και κατ’ επέκταση των μαλακών ιστών του προσώπου,  διαταράσσουν την ομαλή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου στον προφορικό λόγο, χωρίς αυτό να οφείλεται σε παράγοντες νοητικής στέρησης.

Όταν η έμφυτη, γλωσσική  ικανότητα του ανθρώπου παρεμποδίζεται από άμεσα τεχνικές δυσκολίες στην περιοχή του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος όπως η ανατομική δυσμορφία στην δομή της στοματοφαρυγγικής και ρινικής κοιλότητας τότε η παραγωγή ήχων άρα και ο προφορικός λόγος αναστέλλεται.

Στόχος του λογοθεραπευτή είναι να συνεργαστεί με τον ασθενή για να απαλείψει τη δυσλειτουργία στην προφορική επικοινωνία και κατά συνέπεια να αποτρέψει την περιθωριοποίηση και απομόνωση που αυτή συνεπάγεται.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

Νευροχειρουργική

Η αρωγή της νευροχειρουργικής επιστήμης στην αντιμετώπιση των κρανιοπροσωπικών περιστατικών καθίσταται απαραίτητη, λόγω του ευρέου  φάσματος των απαιτήσεων και του βαθμού δυσκολίας των χειρουργικών επεμβάσεων στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα καθώς οι επιμέρους βλάβες “γειτνιάζουν” με το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα.

Η εξειδικευμένη  τεχνογνωσία ενός έμπειρου νευροχειρουργού στην αντιμετώπιση πολυσύνθετων παθήσεων κυρίως συνδρομικής προέλευσης, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και χωρίς επιπλοκές προσπέλαση στους ‘’μαιάνδρους’’ του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με στόχο την αποκατάσταση συγκεκριμένων υπολειτουργούντων σημείων.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

 

Ορθοδοντική

Στα πλαίσια της διόρθωσης των δυσμορφιών που προκαλούν οι κρανιοπροσωπικές παθήσεις απαραίτητη κρίνεται η συμβολή της ορθοδοντικής αγωγής με σκοπό όχι μόνο την αισθητική αποκατάσταση του ασθενούς αλλά και την εξασφάλιση της θεραπείας κάθε δυσλειτουργίας στην σύγκλειση των δοντιών και στην θέση των γνάθων για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών  στις λειτουργίες του στοματογναθικού και οδοντογναθικού συστήματος όπως η μάσηση, η ομιλία ακόμα και η αναπνοή.
Με σκοπό λοιπόν την αναστολή ή αποτροπή σημαντικά αρνητικών επιπτώσεων στην φυσική, αισθητική και ψυχολογική υγεία του ατόμου η ορθοδοντική θεραπευτική παρέμβαση αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας τμήμα του συνόλου στην ολοκληρωμένη θεραπεία των ασθενών.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

 

Οφθαλμολογία

 

Η όραση καθώς και τα αισθητήρια όργανα που την εξυπηρετούν καθορίζουν την επαφή του ατόμου με το περιβάλλον του παρέχοντας του πληροφορίες από εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία λειτουργούν ως  απαραίτητες προσλαμβάνουσες για την ανάπτυξη της προσωπικής εικόνας του κάθε ανθρώπου καθώς και για την διαμόρφωση άποψης για τον εν γένει περιβάλλοντα χώρο.
Όταν η αντιληπτική ικανότητα του ατόμου διαταράσσεται εξαιτίας βλάβης στο οπτικό σύστημα, τότε αυτόματα η βλάβη αυτή λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ικανότητα του ατόμου να συλλέγει και να επεξεργάζεται χρήσιμες, για την αλληλεπίδρασή του, πληροφορίες με τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού συνόλου.
Καθώς οι παθήσεις στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα δεν αφήνουν ανεπηρέαστη όχι μόνο την οπτική οξύνοια αλλά και το αισθητικό μέρος του οπτικού συστήματος, η αρωγή του οφθαλμίατρου στην θεραπεία του ασθενούς μπορεί και οφείλει να τον βοηθήσει να ανακτήσει την ‘’επαφή’’ του και την απρόσκοπτη επικοινωνία του με τον περίγυρό του.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

Παιδιατρική – Εντατικολογία

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αντιμετώπιση των κρανιοπροσωπικών περιστατικών λειτουργεί βάσει χρονοδιαγράμματος χειρουργικών επεμβάσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων γίνονται σε βρεφική ή παιδική ηλικία για την καλύτερη επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, αυξάνεται η βαρύτητα των περιστατικών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Κατά συνέπεια, με το πέρας της επεμβάσεως, τα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας χρήζουν εξειδικευμένης μετεγχειρητικής παρακολούθησης την οποία παρέχουν οι ειδικά εκπαιδευμένοι παιδίατροι – εντατικολόγοι του Κέντρου μας.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

 

Παιδοδοντιατρική

Εξέχουσας σημασίας για τη διεξαγωγή των επεμβάσεων αλλά και την μετέπειτα ομαλή ανάπτυξη του παιδιού είναι η σωστή στοματική υγιεινή.

Ο ρόλος του παιδοδοντίατρου είναι να καθοδηγήσει το παιδί και να το εκπαιδεύσει στον κατάλληλο τρόπο φροντίδας της στοματικής χώρας. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο αποδίδονται τα βέλτιστα στον άμεσο χρόνο αποκατάστασης αλλά διασφαλίζεται και η ανάπτυξη ενός όμορφου και υγιούς χαμόγελου.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

 

Περιοδοντολογία

Μια εξειδικευμένη ειδικότητα στο χώρο της στοματικής υγείας, η περιοδοντολογία έρχεται να παρέμβει και να φροντίσει την υγεία των περιοχών που περιβάλλουν τα δόντια, δηλαδή των ούλων αλλά και των οστών που καλύπτονται από αυτά.

Λόγω των επεμβάσεων στη στοματογναθική χώρα ή μιας ενδεχόμενης ορθοδοντικής θεραπείας, οι περιοχές αυτές είναι εξαιρετικά ευαίσθητες και συχνά επιρρεπείς σε φλεγμονές και λοιμώξεις. Η παρέμβαση ενός περιοδοντολόγου προλαμβάνει ή θεραπεύει τις λοιμώξεις αυτές προετοιμάζοντας το έδαφος για την περαιτέρω αντιμετώπιση του περιστατικού.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

 

Πνευμονολογία – Μελέτες Ύπνου

Σε περιστατικά με παθήσεις συνδρομικής προέλευσης όπως Crouzon, Down, Pierre Robin και άλλα, οι ανατομικές δυσμορφίες που προκύπτουν στο κρανιοπροσωπικό σύμπλεγμα επηρεάζουν τη δομή του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με αποτέλεσμα την απόφραξη των φυσικών αεραγωγών.

Οι επιπτώσεις της αποφρακτικής άπνοιας γίνονται εμφανείς κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου όταν ο μυϊκός τόνος του ανθρώπινου σώματος μειώνεται και το άτομο περνάει στα επιμέρους στάδια  του ύπνου.

Η ημερήσια υπνηλία, η αίσθηση κόπωσης, ο επίμονος πονοκέφαλος και το έντονο χρόνιο ροχαλητό είναι μερικά μόνο από τα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενδεδειγμένη  διαδικασία για την διάγνωση της πάθησης και την βαρύτητα της, αποτελεί η πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, κατά τη διάρκεια της οποίας  ο υπό εξέταση ασθενής παραμένει σε ειδικά διαμορφωμένο  δωμάτιο εργαστηρίου για να διαπιστωθεί η συχνότητα του φαινομένου της ολικής ή μερικής παύσης της αναπνοής.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί μια σύγχρονη ειδικότητα του παραϊατρικού κλάδου, η οποία επικεντρώνεται στην θεραπευτική προσέγγιση δυσλειτουργιών του νευρο - μυο - σκελετικού άξονα είτε προέρχονται από ατυχήματα,  είτε έχουν γενετική προέλευση.
Στην πλειοψηφία τους, οι κρανιοπροσωπικές παθήσεις έχουν ως αποτέλεσμα βλάβες νευρολογικού χαρακτήρα - νευρολογικής φύσεως, η αποκατάσταση των οποίων άπτεται της λειτουργικής φυσιοθεραπείας.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

Ωτορινολαρυγγολογία

Μια πολύπλοκη ειδικότητα που άπτεται της φυσιολογίας των ώτων, της ρινός και του λάρυγγα καθώς και των γειτονικών δομών της κεφαλής και του τραχήλου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι κρανιοπροσωπικές παθήσεις επιδρούν στην παθολογία των ανωτέρω περιοχών, η συμβολή του ωτορινολαρυγγολόγου κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή θεραπεία των επικείμενων βλαβών.

Η συνδυαστική λοιπόν, αντιμετώπιση των παθήσεων του στοματο - γναθο - προσωπικού συμπλέγματος από μια εξειδικευμένη ιατρική ομάδα αποσκοπεί και επιτυγχάνει την έγκαιρη και άρα πληρέστερη αποκατάσταση των παθήσεων μέσα από την διαγνωστική ενδοσκόπηση των κοιλοτήτων του προσώπου και κατ’ επέκταση την χειρουργική τους διόρθωση, όπου αυτή  κρίνεται αναγκαία.

Επιστροφή στις Ειδικότητες

.