Μη συνδρομικές δυσμορφίες

 

  • Αιμαγγειώματα
  • Αγγειακές δυσπλασίες
  • Εγκεφαλοκοίλη
  • Ημιοπροσωπική μικροσωμία
  • Ινώδης δυσπλασία